رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا در کدام استان ها دوباره افزایشی شد؟

کرونا در کدام استان ها دوباره افزایشی شد؟ روند بستری در دو استان آذربایجان غربی و کردستان پس از یک دوره کوتاه کاهش، مجددا افزایشی شده است؛ همچنین شرایط در استان کرمانشاه نیز ناپایدار است.

کرونا در کدام استان ها دوباره افزایشی شد؟

روند بستری در دو استان آذربایجان غربی و کردستان پس از یک دوره کوتاه کاهش، مجددا افزایشی شده است؛ همچنین شرایط در استان کرمانشاه نیز ناپایدار است.