رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین: ایران به عنوان عضو سازمان شانگهای پذیرفته می‌شود

چین: ایران به عنوان عضو سازمان شانگهای پذیرفته می‌شود رئیس‎جمهور چین: هرگونه موانع در تجارت و فناوری باید برداشته شود و این فرصت‎ها در اختیار همه قرار گیرد. اعضا اجازه ندهند کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مورد حمله کشورهای دیگر قرار گیرند.

چین: ایران به عنوان عضو سازمان شانگهای پذیرفته می‌شود

رئیس‎جمهور چین: هرگونه موانع در تجارت و فناوری باید برداشته شود و این فرصت‎ها در اختیار همه قرار گیرد. اعضا اجازه ندهند کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مورد حمله کشورهای دیگر قرار گیرند.