رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اکیپ دستمزد مسی در پاریس را لو داد

اکیپ دستمزد مسی در پاریس را لو داد طبق اعلام نشریه اکیپ که تیتر یک چاپ امروزش را به این موضوع اختصاص داده دستمزد سال اول مسی مثل شماره اش ۳۰ میلیون یورو است. در سال دوم و سوم دستمزد سالیانه مسی ۴۰ میلیون می شود. در پایان هم ۱۰ میلیون یورو بند قرارداد وفاداری […]

اکیپ دستمزد مسی در پاریس را لو داد

طبق اعلام نشریه اکیپ که تیتر یک چاپ امروزش را به این موضوع اختصاص داده دستمزد سال اول مسی مثل شماره اش ۳۰ میلیون یورو است. در سال دوم و سوم دستمزد سالیانه مسی ۴۰ میلیون می شود.

در پایان هم ۱۰ میلیون یورو بند قرارداد وفاداری دارد که در مجموع دستمزد ابرستاره فوتبال در پاری سن ژرمن در ۳ سال به ۱۲۰ میلیون یورو می رسد.