رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کوبایی اَبدالا در ویتنام تایید شد

واکسن کوبایی اَبدالا در ویتنام تایید شد وزارت بهداشت ویتنام امروز اعلام کرد، واکسن کرونای کوبایی « اَبدالا » در این کشور تایید شده و مجوز استفاده گرفته است. واکسن « اَبدالا » هشتمین واکسن کرونای تایید شده برای استفاده در این کشور می باشد که پایین ترین میزان واکسیناسیون را در منطقه به خود […]

واکسن کوبایی اَبدالا در ویتنام تایید شد

وزارت بهداشت ویتنام امروز اعلام کرد، واکسن کرونای کوبایی « اَبدالا » در این کشور تایید شده و مجوز استفاده گرفته است.

واکسن « اَبدالا » هشتمین واکسن کرونای تایید شده برای استفاده در این کشور می باشد که پایین ترین میزان واکسیناسیون را در منطقه به خود اختصاص داده است و تنها ۶.۳ درصد از جمعیت ۹۸ میلیون نفری ویتنام دو دُز واکسن را دریافت کردند.