رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابراز آمادگی هند برای ارسال فوری واکسن به ایران

ابراز آمادگی هند برای ارسال فوری واکسن به ایران در دیدار وزرای خارجه ایران و هند در نیویورک، طرف هندی آمادگی کشورش را برای ارسال فوری واکسن‌های تعهد شده و در حال مذاکره ابراز داشت. وزیر خارجه کشورمان نیز بر ضرورت نهایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی دو کشور تأکید کرد.

ابراز آمادگی هند برای ارسال فوری واکسن به ایران

در دیدار وزرای خارجه ایران و هند در نیویورک، طرف هندی آمادگی کشورش را برای ارسال فوری واکسن‌های تعهد شده و در حال مذاکره ابراز داشت.

وزیر خارجه کشورمان نیز بر ضرورت نهایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی دو کشور تأکید کرد.