رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محرومیت سنگین فرهاد مجیدی توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

محرومیت سنگین فرهاد مجیدی توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال: فرهاد مجیدی، سرمربی تیم استقلال تهران به پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. مجیدی از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شده است و فعالیت وی صرفاً پس از اجرای حکم […]

محرومیت سنگین فرهاد مجیدی توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال: فرهاد مجیدی، سرمربی تیم استقلال تهران به پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. مجیدی از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاه منع شده است و فعالیت وی صرفاً پس از اجرای حکم و با اخذ تاییدیه از کمیته اخلاق امکانپذیر خواهد بود