رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماجرای کشف واکسن فایزر معدوم شده‌ در مهاباد‌ چه بود؟

ماجرای کشف واکسن فایزر معدوم شده‌ در مهاباد‌ چه بود؟ خبری در برخی کانالهای تلگرامی با عنوان” کشف صدها دوز واکسن فایزر معدوم شده‌ در مهاباد‌ منتشر شده است سایت تخصصی دارویاب در توضیح این عکس نوشته است: اینها، نه واکسن است و نه مربوط به کرونا، Depo Medrol برای نارسایی غده‌ی فوق کلیوی استفاده […]

ماجرای کشف واکسن فایزر معدوم شده‌ در مهاباد‌ چه بود؟

خبری در برخی کانالهای تلگرامی با عنوان” کشف صدها دوز واکسن فایزر معدوم شده‌ در مهاباد‌ منتشر شده است

سایت تخصصی دارویاب در توضیح این عکس نوشته است: اینها، نه واکسن است و نه مربوط به کرونا، Depo Medrol برای نارسایی غده‌ی فوق کلیوی استفاده می‌شود و ساخت فایزر بلژیک است