رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح معاون بهداشت وزارت بهداشت در مورد واردات واکسن فایزر

توضیح معاون بهداشت وزارت بهداشت در مورد واردات واکسن فایزر رئیسی: در پی درخواست معاونت بهداشت وزارت بهداشت از کمیته ملی واکسیناسیون برای تامین واکسن فایزر برای مادران باردار خوشبختانه موافقت لازم از سوی این کمیته در این زمینه صورت گرفت. این واکسن‌ها جهت واکسیناسیون مادران باردار و در صورت کافی بودن تعداد واکسن وارد […]

توضیح معاون بهداشت وزارت بهداشت در مورد واردات واکسن فایزر

رئیسی:
در پی درخواست معاونت بهداشت وزارت بهداشت از کمیته ملی واکسیناسیون برای تامین واکسن فایزر برای مادران باردار خوشبختانه موافقت لازم از سوی این کمیته در این زمینه صورت گرفت.

این واکسن‌ها جهت واکسیناسیون مادران باردار و در صورت کافی بودن تعداد واکسن وارد شده به عنوان دوز بوستر برای کادر درمان استفاده خواهد شد.

این واکسن‌ها از کشور بلژیک وارد خواهد شد.