رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دوران محکومیت مشایی مدتهاست که به پایان رسیده

دوران محکومیت مشایی مدتهاست که به پایان رسیده سید علی اصغر حسینی، وکیل اسفندیار رحیم مشایی: سخنگوی محترم قوه قضائیه امروز عنوان نموده‌اند که موکل اینجانب؛ آقای مشایی؛ در مرخصی بوده‌ و مرتکب غیبت شده‌اند و اگر کفیل در مهلت مقرر نسبت به معرفی ایشان به زندان اقدام ننماید، آقای مشایی جلب خواهد شد در […]

دوران محکومیت مشایی مدتهاست که به پایان رسیده

سید علی اصغر حسینی، وکیل اسفندیار رحیم مشایی: سخنگوی محترم قوه قضائیه امروز عنوان نموده‌اند که موکل اینجانب؛ آقای مشایی؛ در مرخصی بوده‌ و مرتکب غیبت شده‌اند و اگر کفیل در مهلت مقرر نسبت به معرفی ایشان به زندان اقدام ننماید، آقای مشایی جلب خواهد شد

در این خصوص لازم به توضیح است که با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های اخیرالتصویب و بخشنامه‌های لازم‌الاجرای ریاست محترم قوه قضائیه، دوران محکومیت آقای مشایی مدتهاست به پایان رسیده است و این موضوع به موجب مکاتبات و لوایح تقدیمی، به استحضار مقامات و مسئولین محترم قضایی رسیده است. بنابر این درخواست بازگشت ایشان به زندان بلاوجه است /دولت بهار