رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز: حدود یک چهارم جمعیت برای واکسن مراجعه نکرده‌اند

معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز: حدود یک چهارم جمعیت برای واکسن مراجعه نکرده‌اند عبدالرسول همتی: علی‌رغم وجود واکسن به میزان کافی اما متاسفانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افراد در کل گروه‌های واجد شرایط، برای دریافت واکسن مراجعه نکرده و واکسن کرونا دریافت نمی‌کنند

معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز: حدود یک چهارم جمعیت برای واکسن مراجعه نکرده‌اند

عبدالرسول همتی:
علی‌رغم وجود واکسن به میزان کافی اما متاسفانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افراد در کل گروه‌های واجد شرایط، برای دریافت واکسن مراجعه نکرده و واکسن کرونا دریافت نمی‌کنند