رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طی یک هفته: شهرهای قرمز نصف، آبی دو برابر

طی یک هفته: شهرهای قرمز نصف، آبی دو برابر بر پایه نقشه‌ای که سامانه “ماسک”، وابسته به وزارت بهداشت منتشر کرده تعداد شهرهای در وضعیت قرمز (بسیار پرخطر) طی یک هفته تقریبا نصف شده و از ۵۷ به ۲۹ شهر کاهش یافته است. اغلب شهرهای قرمز در استان‌های شمال غرب قرار دارند. در یک هفته […]

طی یک هفته: شهرهای قرمز نصف، آبی دو برابر

بر پایه نقشه‌ای که سامانه “ماسک”، وابسته به وزارت بهداشت منتشر کرده تعداد شهرهای در وضعیت قرمز (بسیار پرخطر) طی یک هفته تقریبا نصف شده و از ۵۷ به ۲۹ شهر کاهش یافته است.

اغلب شهرهای قرمز در استان‌های شمال غرب قرار دارند.

در یک هفته گذشته تعداد شهرهای در وضعیت آبی (کم خطر) نیز حدود دو برابر شده و به ۳۰ شهر رسیده است.