رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: بازگشت به برجام گام اولِ رسیدگی به مسائل ایران است

بورل: بازگشت به برجام گام اولِ رسیدگی به مسائل ایران است اتحادیه اروپا درخصوص مسائل مختلفی نگرانی دارد اما نمی‌توان همه آن‌ها را یکجا حل کرد. اکنون محور گفت‌وگوها بازگشت به برجام است اما این پایان قضیه نیست زیرا موضوعات دیگری همچون مسائل منطقه‎ای وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرند.

بورل: بازگشت به برجام گام اولِ رسیدگی به مسائل ایران است

اتحادیه اروپا درخصوص مسائل مختلفی نگرانی دارد اما نمی‌توان همه آن‌ها را یکجا حل کرد. اکنون محور گفت‌وگوها بازگشت به برجام است اما این پایان قضیه نیست زیرا موضوعات دیگری همچون مسائل منطقه‎ای وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرند.