رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان کشتن ابو عمر خراسانی، فرمانده داعش در افغانستان را تأیید کرد

طالبان کشتن ابو عمر خراسانی، فرمانده داعش در افغانستان را تأیید کرد طالبان امروز تایید کرد که در ۲۶مرداد و دو روز پس از ورود به کابل “ابو عمر خراسانی” سرکرده شاخه‌ی داعش افغانستان را هنگام فرار از زندان تیرباران کرده و کشته است.

طالبان کشتن ابو عمر خراسانی، فرمانده داعش در افغانستان را تأیید کرد

طالبان امروز تایید کرد که در ۲۶مرداد و دو روز پس از ورود به کابل “ابو عمر خراسانی” سرکرده شاخه‌ی داعش افغانستان را هنگام فرار از زندان تیرباران کرده و کشته است.