رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود اولین محموله واکسن برای سنین ۳ تا ۱۷ سال به کشور

ورود اولین محموله واکسن برای سنین ۳ تا ۱۷ سال به کشور محموله واکسن حاوی ۶ میلیون دُز واکسن تک دُز برای سنین ۳ تا ۱۷ ساله‌ امروز در فرودگاه امام خمینی توسط هلال احمر وارد کشور و تحویل وزارت بهداشت داده شد.

ورود اولین محموله واکسن برای سنین ۳ تا ۱۷ سال به کشور

محموله واکسن حاوی ۶ میلیون دُز واکسن تک دُز برای سنین ۳ تا ۱۷ ساله‌ امروز در فرودگاه امام خمینی توسط هلال احمر وارد کشور و تحویل وزارت بهداشت داده شد.