رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن استنشاقی ضد کرونا چین در آستانه کسب مجوز استفاده اضطراری

واکسن استنشاقی ضد کرونا چین در آستانه کسب مجوز استفاده اضطراری اولین واکسن استنشاقی ضد کرونای حامل آدنوویروس تایپ ۵ جهان موسوم به «Ad۵-nCoV» ساخته چین در آستانه کسب مجوز استفاده اضطراری است و انتظار می رود بزودی به عنوان دز بوستر و تقویت کننده، مورد استفاده گسترده قرار گیرد. این واکسن استنشاقی قابلیت تولید […]

واکسن استنشاقی ضد کرونا چین در آستانه کسب مجوز استفاده اضطراری

اولین واکسن استنشاقی ضد کرونای حامل آدنوویروس تایپ ۵ جهان موسوم به «Ad۵-nCoV» ساخته چین در آستانه کسب مجوز استفاده اضطراری است و انتظار می رود بزودی به عنوان دز بوستر و تقویت کننده، مورد استفاده گسترده قرار گیرد.

این واکسن استنشاقی قابلیت تولید یک واکنش ایمنی سلولی قوی را دارد و همان سطح از ایمنی بدست آمده حاصل از تزریق های عضلانی سنتی در ۱۴ روز را حفظ می کند. علاوه براین، افزایش آنتی بادی های «IgG» پس از استنشاق واکسن Ad۵-nCoV به عنوان یک تقویت کننده، هفت تا هشت برابر سطح آنتی بادی های «IgG» حاصل از تزریق یک واکسن غیرفعال کننده به عنوان دز بوستر است.