رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۰

زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۰ پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری برای اطلاع از نحوه و تاریخ ثبت‌نام و مدارک لازم، ضرورت دارد ابتدا در ۴ مهرماه ۱۴۰۰ به سایت دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. برنامه زمانی ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان برای آن‌دسته از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی […]

زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۰

پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری برای اطلاع از نحوه و تاریخ ثبت‌نام و مدارک لازم، ضرورت دارد ابتدا در ۴ مهرماه ۱۴۰۰ به سایت دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

برنامه زمانی ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان برای آن‌دسته از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که برنامه‌زمانی برای ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی خود اعلام نکرده‌اند به این شرح است:

سه شنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۰: به ترتیب حرف اول نام خانوادگی: الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ -ح – خ- د

چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰: به ترتیب حرف اول نام خانوادگی: ذ– ر – ز- ژ – س -ش – ص- ض – ط – ظ- ع – غ

شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰: به ترتیب حرف اول نام خانوادگی: ف – ق – ک -گ – ل – م – ن – و – هـ -‌ی