رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق واکسن آنفلوآنزا برای افراد واجد شرایط ضروری است

تزریق واکسن آنفلوآنزا برای افراد واجد شرایط ضروری است ایرج خسرونیا رییس جامعه متخصصان داخلی ایران گفت: تزریق واکسن آنفلوآنزا در دوران کنونی با توجه همه گیری کرونا برای افراد واجد شرایط از جمله کودکان، بیماران سرطانی و خاص و افراد بالای ۵۵ سال ضروری است. افراد واجد شرایط با فاصله زمانی ۲۰ روز از […]

تزریق واکسن آنفلوآنزا برای افراد واجد شرایط ضروری است

ایرج خسرونیا رییس جامعه متخصصان داخلی ایران گفت: تزریق واکسن آنفلوآنزا در دوران کنونی با توجه همه گیری کرونا برای افراد واجد شرایط از جمله کودکان، بیماران سرطانی و خاص و افراد بالای ۵۵ سال ضروری است.

افراد واجد شرایط با فاصله زمانی ۲۰ روز از تزریق واکسن کرونا، می تواند واکسن آنفلوآنزا را نیز بزنند و مشکل و عوارضی در سیستم ایمنی بدن آنها بوجود نمی آید.