رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از مساله تحویل کارنامه به ولی دانش آموز رفع ابهام شد

از مساله تحویل کارنامه به ولی دانش آموز رفع ابهام شد انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: بحمدالله با پیگیری های به عمل آمده، از مسئله تحویل کارنامه به ولی دانش آموز رفع ابهام شد.

از مساله تحویل کارنامه به ولی دانش آموز رفع ابهام شد

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

بحمدالله با پیگیری های به عمل آمده، از مسئله تحویل کارنامه به ولی دانش آموز رفع ابهام شد.