رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: جمهوری اسلامی زیر بار حرف زور نمی‌رود

رئیسی: جمهوری اسلامی زیر بار حرف زور نمی‌رود رئیس جمهور هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید انگلیس: ایران با همه کشورها بنای همکاری دارد اما این همکاری باید براساس احترام متقابل باشد. جمهوری اسلامی زیر بار زور نمی‌رود و هیچ حرف نادرست و برخلاف حق را نمی‌پذیرد. امروز حقوق بشر به یک حربه سیاسی برای ضربه […]

رئیسی: جمهوری اسلامی زیر بار حرف زور نمی‌رود

رئیس جمهور هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید انگلیس:

ایران با همه کشورها بنای همکاری دارد اما این همکاری باید براساس احترام متقابل باشد.

جمهوری اسلامی زیر بار زور نمی‌رود و هیچ حرف نادرست و برخلاف حق را نمی‌پذیرد.

امروز حقوق بشر به یک حربه سیاسی برای ضربه زدن به کشورها تبدیل شده است.

حقایق ایران را همانگونه که هست به مقامات خود منعکس کنید.