رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تأکید رئیس جمهور بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی رئیس جمهور بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی، ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. رئیسی همچنین سازمان برنامه و بودجه […]

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی

تأکید رئیس جمهور بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی

رئیس جمهور بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی، ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند.

رئیسی همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را مکلف کرد در تدوین بودجه سال آینده دیدگاه‌های کارشناسانه نهادهای نظارتی را لحاظ کنند.

وی وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا در اسرع وقت سامانه جامع تجارت را فعال کند.