رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزارت ارتباطات جزئیات اینترنت رایگان دانشجویی و دانش‌آموزی را تشریح کرد

وزارت ارتباطات جزئیات اینترنت رایگان دانشجویی و دانش‌آموزی را تشریح کرد «ستار هاشمی»، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات درباره نحوه فعال‌سازی این بسته‌ها گفت: «کسانی که در دایره مشمولین این بسته قرار می‌گیرند، باید برای فعال‌سازی آن به سایت مراجعه کنند. متقاضیان باید در این سایت کد ملی و شماره تلفنی که به نام […]

وزارت ارتباطات جزئیات اینترنت رایگان دانشجویی و دانش‌آموزی را تشریح کرد

«ستار هاشمی»، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات درباره نحوه فعال‌سازی این بسته‌ها گفت: «کسانی که در دایره مشمولین این بسته قرار می‌گیرند، باید برای فعال‌سازی آن به سایت مراجعه کنند. متقاضیان باید در این سایت کد ملی و شماره تلفنی که به نام خودشان است را وارد کنند. پس از دریافت این اطلاعات و تائید صحت آن‌ها، اسامی نهایی در مدت زمان منطقی در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد تا ترافیک رایگان به حساب‌شان افزوده شود.»

به گفته هاشمی ترافیک بسته هدیه از زمان فعال سازی به مدت ۶ ماه اعتبار دارد و حتی اگر با تأخیر زمانی نیز فعال شود، از همان روز به مدت ۶ ماه در دسترس کاربر قرار می‌گیرد.