رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت تردد خودرو‌های غیربومی به سمت مرز‌های غربی

ممنوعیت تردد خودرو‌های غیربومی به سمت مرز‌های غربی نیرو‌های پلیس راه همدان با استقرار در گلوگاه شهید زارعی محور ارتباطی همدان- کرمانشاه، اجازه تردد خودرو‌های با پلاک غیربومی به سمت مرز‌های غربی را نمی‌دهند.

ممنوعیت تردد خودرو‌های غیربومی به سمت مرز‌های غربی

نیرو‌های پلیس راه همدان با استقرار در گلوگاه شهید زارعی محور ارتباطی همدان- کرمانشاه، اجازه تردد خودرو‌های با پلاک غیربومی به سمت مرز‌های غربی را نمی‌دهند.