رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه چیز درباره واکسن‌های تک دز کرونا

همه چیز درباره واکسن‌های تک دز کرونا سازمان غذا و دارو اعلام کرد: واکسن تک دز به معنای نیاز به یکبار تزریق نیست؛ بلکه ویال واکسن‌های وارد شده حاوی یک دز است. واکسن‌های قبلی حاوی ویال‌های ۶ دز، ۱۰دز یا ۲ دز بودند اما در سری اخیر، دارای ویال تک دز است و حتما باید […]

همه چیز درباره واکسن‌های تک دز کرونا

سازمان غذا و دارو اعلام کرد:

واکسن تک دز به معنای نیاز به یکبار تزریق نیست؛ بلکه ویال واکسن‌های وارد شده حاوی یک دز است.

واکسن‌های قبلی حاوی ویال‌های ۶ دز، ۱۰دز یا ۲ دز بودند اما در سری اخیر، دارای ویال تک دز است و حتما باید دز دوم آن نیز تزریق شود.

واکسن‌های سینوفارم، تک دزی نیستند، بلکه باید پس از یک دوره، دز دوم آن هم تزریق شود.