رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد

رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی حسین قربان‌زاده را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی حسین قربان‌زاده را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.