رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفتگوهای سازنده ایران با فرانسه

گفتگوهای سازنده ایران با فرانسه امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه:در نیویورک گفتگویی سازنده و رو به جلو با آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه داشتم. از بی عملی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان شدیدا انتقاد کردم. پاریس آمادگی جدی خود را برای مرور بر روابط و توسعه آن اعلام کرد. ضمن استقبال، گفتم: دولت جدید جمهوری […]

گفتگوهای سازنده ایران با فرانسه

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه:در نیویورک گفتگویی سازنده و رو به جلو با آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه داشتم.

از بی عملی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان شدیدا انتقاد کردم.

پاریس آمادگی جدی خود را برای مرور بر روابط و توسعه آن اعلام کرد.

ضمن استقبال، گفتم: دولت جدید جمهوری اسلامی ایران عملگراست و ملاک ما عمل شماست.