رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهد کودک‌ها باز می‌شوند

مهد کودک‌ها باز می‌شوند رئیس سازمان تعلیم و تربیت: مهد‌های کودک در شهر‌های غیر از شرایط قرمز کرونایی می‌توانند با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند. بر اساس مصوبه ستاد کرونا مهد‌های کودک در مشاغل گروه ۲ قرار دارند و فعالیت آن‌ها در شهر‌های غیر از شرایط قرمز کرونایی منعی ندارد.

مهد کودک‌ها باز می‌شوند

رئیس سازمان تعلیم و تربیت: مهد‌های کودک در شهر‌های غیر از شرایط قرمز کرونایی می‌توانند با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند.

بر اساس مصوبه ستاد کرونا مهد‌های کودک در مشاغل گروه ۲ قرار دارند و فعالیت آن‌ها در شهر‌های غیر از شرایط قرمز کرونایی منعی ندارد.