رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سپاه: دو تن از مجروحان حادثه آتش سوزی مرکز تحقیقات خودکفایی سپاه شهید شدند

سپاه: دو تن از مجروحان حادثه آتش سوزی مرکز تحقیقات خودکفایی سپاه شهید شدند روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از شهادت سید مرتضی کریمی و حسین عابدی از مجروحان حادثه آتش سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران خبر داد

سپاه: دو تن از مجروحان حادثه آتش سوزی مرکز تحقیقات خودکفایی سپاه شهید شدند

روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه‌ای از شهادت سید مرتضی کریمی و حسین عابدی از مجروحان حادثه آتش سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران خبر داد