رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری نشست فوق العاده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا

برگزاری نشست فوق العاده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا با دستور وزیر کشور، نشست فوق العاده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا با دستور کار تسهیل ورود زائران اربعین حسینی با رعایت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی، در محل وزارت کشور برگزار شد.

برگزاری نشست فوق العاده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا

با دستور وزیر کشور، نشست فوق العاده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا با دستور کار تسهیل ورود زائران اربعین حسینی با رعایت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی، در محل وزارت کشور برگزار شد.