رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یدار ‎عادل الجبیر و ‎علی شمخانی در بغداد

‏برخی منابع رسانه ای عربی از دیدار ‎عادل الجبیر و ‎علی شمخانی در بغداد خبر می دهند.

‏برخی منابع رسانه ای عربی از دیدار ‎عادل الجبیر و ‎علی شمخانی در بغداد خبر می دهند.