رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهسا سادات آقایی آسمانی شد

مهسا سادات آقایی آسمانی شد دختر تکواندو کار کرجی که حدود دوسال زندگی نباتی داشت ، روز اربعین به دیدار معبود رفت ـ…. روحش شاد زندگی نباتی این دختر ، ماحصل ساخت و ساز غیرمجاز در فردیس بود …. پدر مهسا قبلا در مصاحبه ای گفته بود: دخترم در راه بازگشت از باشگاه به دلیل […]

مهسا سادات آقایی آسمانی شد

دختر تکواندو کار کرجی که حدود دوسال زندگی نباتی داشت ، روز اربعین به دیدار معبود رفت ـ…. روحش شاد

زندگی نباتی این دختر ، ماحصل ساخت و ساز غیرمجاز در فردیس بود ….

پدر مهسا قبلا در مصاحبه ای گفته بود: دخترم در راه بازگشت از باشگاه به دلیل مسدود بودن پیاده رو جهت ساختمان سازی، مجبور به عبور از خیابان شده بود که دچار سانحه تصادف شده و بشدت مجروح شد.

انتظار داشتیم مسئولان حمایت بیشتری از مهسا داشته باشند ولی متاسفانه بیشتر برای گرفتن عکس به خانمان می آیند!