رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی کاخ سفید: هنوز چند قدم تا رفع تحریم‌ها فاصله مانده است

سخنگوی کاخ سفید: هنوز چند قدم تا رفع تحریم‌ها فاصله مانده است سخنگوی کاخ سفید: فکر می‌کنم هنوز چند قدم دیگر تا رفع تحریم‌ها فاصله داریم. البته ما نسبت به این‌که برگردیم و در دور بعدی مذاکرات، مباحثاتی دیپلماتیک داشته باشیم، مشتاقیم. آنها ممکن است نسبت به تمامی جزئیات علاقه‌مند نباشند. ما مطمئنا به تمامی […]

سخنگوی کاخ سفید: هنوز چند قدم تا رفع تحریم‌ها فاصله مانده است

سخنگوی کاخ سفید:

فکر می‌کنم هنوز چند قدم دیگر تا رفع تحریم‌ها فاصله داریم.

البته ما نسبت به این‌که برگردیم و در دور بعدی مذاکرات، مباحثاتی دیپلماتیک داشته باشیم، مشتاقیم.

آنها ممکن است نسبت به تمامی جزئیات علاقه‌مند نباشند. ما مطمئنا به تمامی جزئیات توجه نشان می‌دهیم.

اما در موقعیتی نیستم که ارزیابی کنم این موضوع چگونه خواهد بود.