رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی، خوش‌اقبال یا خوش‌رزق

رئیسی، خوش‌اقبال یا خوش‌رزق محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین: دولت آقای رئیسی دولت خوش‌رزقی است و برخی از اقدامات اخیر که امیدبخش بوده، سبب تابیدن بارقه امید به قلب مردم شده است. دولت آقای رئیسی مدت کوتاهی است که روی کار آمده و در این مدت کوتاه کارهای خوبی صورت گرفته که سرعت‌گرفتن واکسیناسیون […]

رئیسی، خوش‌اقبال یا خوش‌رزق

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین:

دولت آقای رئیسی دولت خوش‌رزقی است و برخی از اقدامات اخیر که امیدبخش بوده، سبب تابیدن بارقه امید به قلب مردم شده است.

دولت آقای رئیسی مدت کوتاهی است که روی کار آمده و در این مدت کوتاه کارهای خوبی صورت گرفته که سرعت‌گرفتن واکسیناسیون در ایران و امضای عضویت در سازمان شانگهای که البته برخی از زحمات آن را دولت‌های قبلی کشیده بودند، جزء این اقدامات است./شرق