رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مزایده کارخانه آزمایش لغو شد

مزایده کارخانه آزمایش لغو شد شریفی قائم مقام کارخانه آزمایش : با دستور ریاست دادگستری شهرستان مرودشت برگزاری مزایده کارخانه آزمایش در ٤ مهرماه ١٤٠٠ لغو شد. گفتنی است؛ کارخانه آزمایش که یکی از برندهای معروف تولید داخلی لوازم خانگی است، چندماه پیش به علت بدهی بانکی قرار بود که به مزایده گذاشته شود.

مزایده کارخانه آزمایش لغو شد

شریفی قائم مقام کارخانه آزمایش :

با دستور ریاست دادگستری شهرستان مرودشت برگزاری مزایده کارخانه آزمایش در ٤ مهرماه ١٤٠٠ لغو شد.

گفتنی است؛ کارخانه آزمایش که یکی از برندهای معروف تولید داخلی لوازم خانگی است، چندماه پیش به علت بدهی بانکی قرار بود که به مزایده گذاشته شود.