رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش ایران به بیانیه آمریکا: واشنگتن صلاحیت اظهار نظر ندارد

واکنش ایران به بیانیه آمریکا: واشنگتن صلاحیت اظهار نظر ندارد محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی با رد بیانیه آمریکا در مورد همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد که کشورهایی که اعمال تروریستی علیه سایت هسته‌ای ایران را محکوم نکردند، صلاحیت اظهارنظر درباره بازدید از آنجا را ندارند.

واکنش ایران به بیانیه آمریکا: واشنگتن صلاحیت اظهار نظر ندارد

محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی با رد بیانیه آمریکا در مورد همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد که کشورهایی که اعمال تروریستی علیه سایت هسته‌ای ایران را محکوم نکردند، صلاحیت اظهارنظر درباره بازدید از آنجا را ندارند.