رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲ میلیون دُز واکسن کرونا وارد کشور شد

۲ میلیون دُز واکسن کرونا وارد کشور شد ۲ میلیون دز واکسن کرونا امروز سه شنبه، ۶ مهر وارد کشور شد. تا کنون ۳۶ میلیون و ۳۰۳هزار و ۸۲۲ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۱۵میلیون و ۶۴۶ هزار و ۹۶۱ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند. مجموع واکسن های تزریق شده در […]

۲ میلیون دُز واکسن کرونا وارد کشور شد

۲ میلیون دز واکسن کرونا امروز سه شنبه، ۶ مهر وارد کشور شد.

تا کنون ۳۶ میلیون و ۳۰۳هزار و ۸۲۲ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۱۵میلیون و ۶۴۶ هزار و ۹۶۱ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۵۱ میلیون و ۹۵۰هزار و ۷۸۳ دُز رسیده است.