رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از ۱۵ مهر به طور کامل بازگشایی می‌شوند

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از ۱۵ مهر به طور کامل بازگشایی می‌شوند وزیر بهداشت: با اجرای کامل واکسیناسیون دانشجویان و اساتید، تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از ۱۵ مهر ماه به طور کامل بازگشایی خواهند شد.

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از ۱۵ مهر به طور کامل بازگشایی می‌شوند

وزیر بهداشت:

با اجرای کامل واکسیناسیون دانشجویان و اساتید، تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از ۱۵ مهر ماه به طور کامل بازگشایی خواهند شد.