رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز نوبت‌دهی واکسیناسیون برای افراد ۱۲ سال به بالا

آغاز نوبت‌دهی واکسیناسیون برای افراد ۱۲ سال به بالا از هم‌اکنون تمامی متولدین ۱۳۸۸ و قبل از آن در سراسر کشور می‌توانند از طریق سامانه salamat.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند.

آغاز نوبت‌دهی واکسیناسیون برای افراد ۱۲ سال به بالا

از هم‌اکنون تمامی متولدین ۱۳۸۸ و قبل از آن در سراسر کشور می‌توانند از طریق سامانه salamat.gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند.