رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حتی یک نفر هم متقاضی اقامت (سرمایه‌گذاری) در ایران نشد!

حتی یک نفر هم متقاضی اقامت (سرمایه‌گذاری) در ایران نشد! معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور می‌گوید مصوبه هیات وزیران در تیر ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری، موفقیت‌آمیز نبود و حتی یک متقاضی هم نداشت! یکی از دلایلی […]

حتی یک نفر هم متقاضی اقامت (سرمایه‌گذاری) در ایران نشد!

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور می‌گوید مصوبه هیات وزیران در تیر ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری، موفقیت‌آمیز نبود و حتی یک متقاضی هم نداشت!

یکی از دلایلی که این معاونت برای شکست طرح جذب سرمایه عنوان کرده، بالا بودن رقم سرمایه‌گذاری است و پیشنهاد داده تغییراتی هم در رقم و هم در سازو کار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد

شایان ذکر است بسیاری از شهروندان ایرانی، دقیقا با همین میزان سرمایه، توانسته‌اند در کشوری مانند ترکیه، ملک خریده و تابعیت دائم (پاسپورت) بگیرند! /فراز