رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: با کمبود تخت و امکانات بهداشتی و درمانی در مشهد مواجه هستیم

وزیر بهداشت: با کمبود تخت و امکانات بهداشتی و درمانی در مشهد مواجه هستیم وزیر بهداشت: میزان تخت و امکانات بهداشت و درمان در مشهد کافی نیست و با اینکه امکاناتی همچون بیمارستان فوق تخصصی آستان قدس رضوی نیز به ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه شده، اما همچنان با کمبودهایی در این حوزه مواجه‌ایم.

وزیر بهداشت: با کمبود تخت و امکانات بهداشتی و درمانی در مشهد مواجه هستیم

وزیر بهداشت:
میزان تخت و امکانات بهداشت و درمان در مشهد کافی نیست و با اینکه امکاناتی همچون بیمارستان فوق تخصصی آستان قدس رضوی نیز به ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه شده، اما همچنان با کمبودهایی در این حوزه مواجه‌ایم.