رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی شد

محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی شد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، محمد خزاعی را به‌ سمت رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری منصوب کرد.

محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، محمد خزاعی را به‌ سمت رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری منصوب کرد.