رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعلیق دو آژانس هواپیمایی به خاطر گران‌فروشی بلیت اربعین

تعلیق دو آژانس هواپیمایی به خاطر گران‌فروشی بلیت اربعین سازمان هواپیمایی کشوری: دو دفتر خدمات مسافرت هوایی به علت گران فروشی بلیت پروازهای اربعین سه ماه از فعالیت تعلیق شدند.

تعلیق دو آژانس هواپیمایی به خاطر گران‌فروشی بلیت اربعین

سازمان هواپیمایی کشوری: دو دفتر خدمات مسافرت هوایی به علت گران فروشی بلیت پروازهای اربعین سه ماه از فعالیت تعلیق شدند.