رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عرضه انسولین قلمی تنها به بیماران ثبت شده در سامانه مدیریت بیماران نادر

عرضه انسولین قلمی تنها به بیماران ثبت شده در سامانه مدیریت بیماران نادر مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو: از امروز انسولین قلمی در داروخانه‌های منتخب فقط به بیماران مبتلا به دیابتی که اطلاعات آنان در سامانه مدیریت بیماران نادر ثبت شده باشد، عرضه می‌شود.

عرضه انسولین قلمی تنها به بیماران ثبت شده در سامانه مدیریت بیماران نادر

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

از امروز انسولین قلمی در داروخانه‌های منتخب فقط به بیماران مبتلا به دیابتی که اطلاعات آنان در سامانه مدیریت بیماران نادر ثبت شده باشد، عرضه می‌شود.