رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


كويت ٧٠٠ دستگاه الکترونیکی ثبت دماى واکسن به ايران هديه كرد

كويت ٧٠٠ دستگاه الکترونیکی ثبت دماى واکسن به ايران هديه كرد دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران برای حمایت از نظام زنجیره سرد واکسن کشور، ۱۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه الکترونیکی ثبت دما را برای تجهیز اتاق‌های سرد نگه‌داری واکسن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا کرد. این دستگاه‌های ثبت دمای الکترونیکی از […]

كويت ٧٠٠ دستگاه الکترونیکی ثبت دماى واکسن به ايران هديه كرد

دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران برای حمایت از نظام زنجیره سرد واکسن کشور، ۱۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه الکترونیکی ثبت دما را برای تجهیز اتاق‌های سرد نگه‌داری واکسن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهدا کرد.

این دستگاه‌های ثبت دمای الکترونیکی از طریق بودجه اهدایی دولت کویت تهیه شده‌ است/جماران