رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل بورس تهران استعفا داد

مدیرعامل بورس تهران استعفا داد علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران : برای ایجاد فرصت برای تحقیقات بیشتر در مورد بحث استخراج رمز ارز در بورس تهران و در راستای قوام بازار سرمایه استعفای خود را به هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران تقدیم کردم. هئیت مدیره با این استعفا موافقت کرده […]

مدیرعامل بورس تهران استعفا داد

علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران :

برای ایجاد فرصت برای تحقیقات بیشتر در مورد بحث استخراج رمز ارز در بورس تهران و در راستای قوام بازار سرمایه استعفای خود را به هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران تقدیم کردم.

هئیت مدیره با این استعفا موافقت کرده و محمود گودرزی معاون بازار شرکت بورس تهران را به سرپرستی موقت این شرکت منصوب کرد.