رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم‌الهدی: با دو اصطلاح «گردشگری» و «شهروندی» در مشهد مخالف هستم

علم‌الهدی: با دو اصطلاح «گردشگری» و «شهروندی» در مشهد مخالف هستم علم الهدی، امام جمعه مشهد می‌گوید بسیاری از طرح‌های فرهنگی خراسان رضوی در ادوار قبلی عملیاتی نشد. بنده در مشهد با دو اصطلاح “گردشگری و شهروندی” مخالف هستم زیرا این شهر مال امام رضا (ع) است و نخستین شهروند آن حضرت بوده‌اند. بنابراین امام […]

علم‌الهدی: با دو اصطلاح «گردشگری» و «شهروندی» در مشهد مخالف هستم

علم الهدی، امام جمعه مشهد می‌گوید بسیاری از طرح‌های فرهنگی خراسان رضوی در ادوار قبلی عملیاتی نشد.

بنده در مشهد با دو اصطلاح “گردشگری و شهروندی” مخالف هستم زیرا این شهر مال امام رضا (ع) است و نخستین شهروند آن حضرت بوده‌اند.

بنابراین امام هشتم(ع) زائر و مجاور دارند، نه گردشگر و شهروند /ایرنا