رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار ویدیوهای ضدواکسن در یوتیوب ممنوع شد

انتشار ویدیوهای ضدواکسن در یوتیوب ممنوع شد یوتیوب فراتر از ممنوعیت انتشار اطلاعات نادرست درباره واکسنهای کووید ۱۹ عمل کرده و تمامی ویدیوهای ضد واکسن را مسدود خواهد کرد.

انتشار ویدیوهای ضدواکسن در یوتیوب ممنوع شد

یوتیوب فراتر از ممنوعیت انتشار اطلاعات نادرست درباره واکسنهای کووید ۱۹ عمل کرده و تمامی ویدیوهای ضد واکسن را مسدود خواهد کرد.