رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ یک از توصیه‌های طب ایرانی نمی‌تواند جایگزین واکسیناسیون شود

هیچ یک از توصیه‌های طب ایرانی نمی‌تواند جایگزین واکسیناسیون شود عضو هیات علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل: هیچ یک از توصیه های طب ایرانی نمی تواند جایگزین واکسیناسیون شود و از نظر هر پزشک آگاه و با دانش، مهمترین کار در شرایط کنونی برای پیشگیری از مرگ و میر بیماران و کاهش […]

هیچ یک از توصیه‌های طب ایرانی نمی‌تواند جایگزین واکسیناسیون شود

عضو هیات علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل:

هیچ یک از توصیه های طب ایرانی نمی تواند جایگزین واکسیناسیون شود و از نظر هر پزشک آگاه و با دانش، مهمترین کار در شرایط کنونی برای پیشگیری از مرگ و میر بیماران و کاهش عوارض کرونا، واکسیناسیون است.