رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی برای همه‌ ایرانیان

صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی برای همه‌ ایرانیان همه افرادی که یک یا دو نوبت واکسن زده‌اند می‌توانند در سامانه salamat.gov.ir کارت واکسن دیجیتال فارسی خود را به رایگان دریافت کنند.

صدور کارت واکسن دیجیتال به زبان فارسی و انگلیسی برای همه‌ ایرانیان

همه افرادی که یک یا دو نوبت واکسن زده‌اند می‌توانند در سامانه salamat.gov.ir کارت واکسن دیجیتال فارسی خود را به رایگان دریافت کنند.