رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان تزریق واکسن در منزل در تهران فراهم شد

امکان تزریق واکسن در منزل در تهران فراهم شد دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت: افراد ناتوانی که قادر به مراجعه به مراکز واکسیناسیون نیستند می توانند به سامانه vaccine.sbmu.ac.irمراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند. این واحدهای سیار براساس زمان بندی به درب منزل این افراد برای واکسیناسیون اعزام خواهند شد.

امکان تزریق واکسن در منزل در تهران فراهم شد

دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت:
افراد ناتوانی که قادر به مراجعه به مراکز واکسیناسیون نیستند می توانند به سامانه vaccine.sbmu.ac.irمراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند. این واحدهای سیار براساس زمان بندی به درب منزل این افراد برای واکسیناسیون اعزام خواهند شد.