رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۵۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا وارد کشور شد

۱۵۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا وارد کشور شد ارونقی، معاون فنی گمرک: شصت و یکمین محموله کرونا ساعتی پیش به کشور رسید که این محموله شامل ۱۵۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا از یونان است. محموله واکسن وارده با حضور الکساندراکیس سفیر یونان در تهران و نیکنام مدیرکل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت، از گمرک بصورت […]

۱۵۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا وارد کشور شد

ارونقی، معاون فنی گمرک:

شصت و یکمین محموله کرونا ساعتی پیش به کشور رسید که این محموله شامل ۱۵۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا از یونان است.

محموله واکسن وارده با حضور الکساندراکیس سفیر یونان در تهران و نیکنام مدیرکل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت، از گمرک بصورت حمل یکسره ترخیص شد و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

با ترخیص این محموله واکسن از گمرک، تعداد واکسنهای کرونای وارداتی به کشور، طی ۶۱ محموله، به ۷۹,۴۹۸,۶۰۶ دوز رسید.